infoprijs


Jan Smed vraagt doorgaans de kleine vergoedingsregeling. info: www.kunstenloket.be
Afspraken over prijs, tijdsduur, aard van het optreden, catering, enz. worden vooraf duidelijk gemaakt.
Jan Smed speelt het liefst akoestisch. Indien een geluidsversterking nodig is, zorgt de organisator daarvoor in samenspraak met de groep.
Er dienen geen auteursrechten ('Sabam') betaald te worden aangezien de airekes die we spelen behoren tot het publieke domein en we geen arrangementen gedeponeerd hebben.


technische fiche         Wim                       Ivo                   Ritteke                      Francis                 Charly
                  
Jan Smed podium opstelling
                
           Wim           fluiten, aankondigingen
         Ivo            viool, doedelzak, aankondigingen
         Ritteke       hommels (op een kleine tafel), slagwerk
         Francis       diatonische accordeons, viool
         Charly        contrabas, trom


           een kleine houten tafel, een paar stoelen en .... genen drank, gene klank ...

 
Sjolen, bundel 't Haegelant di Martinelli

 


colofon     


beeldjes startpagina geboetseerd door Karel  De Taeye

groepsfoto's: Béla Kása, Boedapest  (www.kasabela.com)
foto's uit ons eigen album

partituren en oude foto's: archief Wim Bosmans

teksten: Wim Bosmans

website: Ritteke Demeulenaere
   
 
                                                                                      
terug